... in Hungary

 

Display #
Web Link social manager - training built on college degree...

...  at University of West Hungary, "Apáczai Csere János" Institute of Social Studies

szociális menedzser - főiskolai végzettségre épülő képzés a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Képzési Intézetében

781
Web Link social manager - training built on college degree at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

szociális menedzser - főiskolai végzettségre épülő képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társdalomtudományi Karán

589
Web Link social manager - training...

...built on college degree at Eötvös Lóránd University (ELTE) Faculty of Social Sciences

szociális menedzser - főiskolai végzettségre épülő képzés az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán

629
Web Link Training for social cooperatives

Képzés szociális szövetkezeteknek

553
Web Link Self-paid, intermediate TAFE (Technical and Further Education - OKJ) trainings:

occupational organizer, social nurse and cargiver, mental hygienic assistant, psychiatric caregiver, addicted caregiver, social assistant, social-child and youth protection officer

Önköltséges, emeltszíntű OKJ-s képzések indulnak: foglalkozás-szervező, szociális gondozó és ápoló, mentálhigiénés asszisztens, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális asszisztens, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

514
Web Link Master(MA) and bachelor(BA) postgraduated trainings at the Budapest College of Management

Mester, alap és diplomához kötött képzések az Általános Vállakozásfejlesztési Főiskolán

593